De autistische kat en de crypsis

posted in: autisticat | 0

Autisten zijn vaak niet thuis, of, iets beter gezegd, ze hebben de gordijnen dicht en doen de deur voor niemand open. Jurriaan Theodosius Swiffer, Birmaan van geboorte en Texelaar door vrijhandel, is daarop geen uitzondering, maar de biologie stelt hem gelukkig, voor de moeilijke dagen dat er toch iemand in zijn gesloten ruimte binnendringt, een oplossing ter beschikking. Waarbij zij aangetekend dat Jur zelf het liever over hermietisch heeft, want dat woord denkt hij op school wel eens gehoord te hebben. Dat kan natuurlijk niet, want op een schooltje voor Bijzonder Achtergebleven Katten hebben ze echt geen behoefte aan woorden met meer dan twee lettergrepen, wij vermoeden eerder dat hij een klok heeft horen luiden tijdens een moeilijke documentaire van de VPRO, die hij van zijn psychiater eigenlijk niet meer mag zien, maar we kunnen niet op alles een kinderslotje zetten.

Jur doet een puddingbroodje na.
Jur doet een puddingbroodje na.

 

Een van de kenmerken van autisme is dat de autist het je niet mededeelt en Jur, zo uniek als hij ook in vele opzichten mag zijn, vormt daarop geen uitzondering. Hij zegt überhaupt erg weinig, het is een van de strategieën, die de intelligentere autist ontwikkelt om buiten het schootsveld van de waarneming door anderen te blijven. De andere strategie is spectaculair, als hij zich als een kameleon met een te kort tongetje aan zijn omgeving aanpast, waarvan bijgaande foto’s getuigenis mogen afleggen. Het is tevens een belangrijk punt bij het signaleren van een storing in het autistische spectrum  bij uw donzige lieveling. Mocht bij uw kat de diagnose autisme ooit worden gesteld zonder dat hij deze gedragsaanpassingen vertoont, dan kunt u ervan uitgaan dat uw kat naast autistisch ook behoorlijk dom is. Aangezien echter ook slimme autisticats in het speciaal onderwijs terechtkomen, hoeft u zich daar verder niet druk over te maken, aan het einde heet het antwoord op iedere vorm van afwijkend gedrag toch weer oxazepam.

Een autistische kat als tortilla.
De autistische kat als tortilla.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply